Creative Europe Desk podprogram MEDIA 

Creative Europe Desk Vám prináša dôležité informácie o novom programe Kreatívna Európa a o ďalších mechanizmoch na podporu kultúrnych projektov.
* povinné indikácie
Email Marketing Powered by Mailchimp